Studia zaoczne w Gdańsku.

Nauka na poziomie szkoły wyższej, czyli studia jest udziałem ogromnej rzeszy mieszkańców naszego kraju. Na ponad czterystu uczelniach kształci się co rok około 1300 tysięcy osób. Są to zarówno studenci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia, magisterskich drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, a także doktoranci na trzecim poziomie studiów oraz studenci studiów podyplomowych.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu posiadanie wykształcenia wyższego zarezerwowane było dla elit. W okresie międzywojennym i tuż po drugiej wojnie światowej edukacyjnym zadaniem numer jeden była walka z analfabetyzmem. Likwidacja analfabetyzmu spowodowała nie tylko wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Polski, ale również stała się początkiem rozwoju systemu edukacji.
Jeszcze w połowie XX wieku Polacy kształcili się wyłącznie na uczelniach wyższych prowadzonych przez państwo. W dodatku dostęp do studiowania był dość ograniczony. Specjalistów po studiach było bardzo niewielu, za mało jak na potrzeby rozwijającej się gospodarki. Transformacja polityczna, społeczna i gospodarcza przyniosła również zmiany w szkolnictwie wyższym. Podobnie jak w gospodarce tu także zadziałały mechanizmy wolnego rynku i przedsiębiorczości. Powstało wiele niepaństwowych szkół wyższych. Wiele z nich swoim poziomem kształcenia przebiło nawet bardzo znane prestiżowe państwowe uczelnie. Dzisiaj dostęp do wykształcenia wyższego jest łatwy i powszechny. Absolwenci szkół ponadpodstawowych mają do wybory kierunki w 434 uczelniach, z czego 302 to uczelnie niepubliczne. Ośrodkami akademickimi są już nie tylko wielkie miasta. Wiele uczelni ma swoje siedziby w miastach średniej wielkości, a nawet zupełnie małych na głuchej prowincji.
Zainteresowanie studiami nie słabnie. Wprawdzie niż demograficzny pokazuje w liczbach bezwzględnych spadek, ale w okresie rekrutacji o każde miejsce na uczelniach walczy czasem po kilka, a nawet kilkadziesiąt osób. Na studia wybierają się nie tylko ludzie młodzi tuż po maturze, ale również wiele osób, które już od dawna pracują i chcą zmienić swój status zawodowy. Dla takich osób uczelnie otwierają kierunki i specjalności studiów realizowanych w formie niestacjonarnej. Dla mieszkańców terenów Polski Północnej szczególne warte rozważenia są propozycje studiów w Trójmieście. Dla osób zdecydowanych na studia zaoczne Gdańsk jako największy trójmiejski ośrodek akademicki ma szczególnie dużo ciekawych propozycji.
Dla osób nieposiadających jeszcze wykształcenia wyższego otwierane są studia pierwszego stopnia. Ten rodzaj studiów daje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie określonym w kierunku i specjalności studiów. Pierwszy stopień wykształcenia wyższego nazywany jest wykształceniem wyższym zawodowym i można osiągnąć go poprzez studia licencjackie lub inżynierskie. Licencjat trwa trzy lata, studia inżynierskie trzy i pół roku, a nawet cztery lata. Studenci na koniec nauki muszą przygotować i przedstawić do oceny pracę dyplomową. Podczas ostatniego egzaminu na studiach, który nazywany jest obroną pracy, odpowiadają na pytania związane z treścią pracy dyplomowej oraz całością zagadnień z programu studiów. Po obronie absolwenci otrzymują dyplom z tytułem licencjata lub inżyniera.
Zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne pierwszego stopnia mają ten sam program, ale studenci pracujący w trybie dziennych studiów mają więcej godzin zajęć z wykładowcami. Studenci niestacjonarni spotykają się na zajęciach co dwa – trzy tygodnie podczas weekendów. Ilość godzin wykładów i ćwiczeń jest ograniczona, więc największą pracę muszą wykonać sami studiujący.
W podobnym trybie można uzupełnić wykształcenie zawodowe do poziomu pełnego. W tym celu należy ukończyć studia stopnia drugiego. po czterech – pięciu semestrach studiów staje się przed komisją egzaminacyjną, która ocenia pracę dyplomową zwaną również pracą magisterską. Absolwent studiów stopnia II używa tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera.
Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia można również zaliczyć w formie studiów jednolitych magisterskich. Nauka na takich studiach to pięć lat (pięć i pół lub sześć w zależności od typu uczelni). Program jednolitych studiów łączy programy licencjatu i magisterium uzupełniającego, a studiujący nie muszą pisać pracy dyplomowej po trzech latach, lecz wyłącznie końcową pracę magisterską.
Dla osób chcących zmienić zawód lub stanowisko poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych przeznaczone są studia podyplomowe. Podyplomowe studia zaoczne Gdańsk organizuje w swoich uczelniach na najwyższym poziomie i w bardzo bogatej, niezwykle ciekawej ofercie kierunkowej i specjalizacyjnej. Dzięki nauce trwającej trzy – cztery semestry można zdobyć certyfikaty uprawniające do wykonywania ciekawych, poszukiwanych i bardzo dobrze opłacanych zawodów. Studia podyplomowe są dobrym pomysłem zarówno dla osób zatrudnionych chcących zmienić pracę, bezrobotnych mających problem ze znalezienie zatrudnienia na stanowiskach odpowiednich do posiadanych kwalifikacji a także dla osób planujących nowy rodzaj aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułUmowa budowlana
Następny artykułSłużba wojskowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here