Czy spłata hipoteki jest kosztem?

Czy spłata hipoteki jest kosztem?

Tak, spłata hipoteki jest kosztem, który ponosi osoba posiadająca kredyt hipoteczny. Jest to kwota, którą trzeba regularnie płacić w celu spłaty pożyczki, która została zaciągnięta na zakup...
Czy można sprzedać mieszkanie z hipoteka przymusową?

Czy można sprzedać mieszkanie z hipoteka przymusową?

Tak, można sprzedać mieszkanie z hipoteką przymusową, ale proces sprzedaży może być bardziej skomplikowany niż w przypadku sprzedaży nieruchomości bez obciążenia hipotecznego. W takiej sytuacji konieczne jest...
Kiedy komornik może wejść na hipotekę?

Kiedy komornik może wejść na hipotekę?

Komornik może wejść na hipotekę w przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z płatności zobowiązań wynikających z umowy hipotecznej. W takiej sytuacji, komornik może przystąpić do egzekucji...
Czy można wziąć większy kredyt hipoteczny niż wartość nieruchomości?

Czy można wziąć większy kredyt hipoteczny niż wartość nieruchomości?

Nie, nie jest możliwe wzięcie większego kredytu hipotecznego niż wartość nieruchomości. Banki i instytucje finansowe zwykle udzielają kredytów hipotecznych na podstawie wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie dla...
Czy można przepisać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Czy można przepisać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Tak, istnieje możliwość przepisania mieszkania z kredytem hipotecznym na inną osobę. Jednakże, proces ten może być skomplikowany i wymagać zgody banku, który udzielił kredytu. Warto zwrócić uwagę...
Po jakim czasie bank wypłaca kredyt hipoteczny?

Po jakim czasie bank wypłaca kredyt hipoteczny?

Bank wypłaca kredyt hipoteczny zazwyczaj po zatwierdzeniu wniosku i spełnieniu wszystkich wymaganych warunków. Czas oczekiwania na wypłatę kredytu może się różnić w zależności od banku i indywidualnych...
Czy po 5 latach małżeństwa majątek jest wspólny?

Czy po 5 latach małżeństwa majątek jest wspólny?

W Polsce, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie po 5 latach małżeństwa posiadają wspólny majątek. Oznacza to, że wszystkie nabyte przez nich dobra materialne, takie jak...
Kto ustanawia hipotekę na nieruchomości?

Kto ustanawia hipotekę na nieruchomości?

Hipoteka na nieruchomości jest ustanawiana przez osobę lub instytucję, która udziela kredytu hipotecznego na zakup lub remont nieruchomości. W zamian za udzielenie kredytu, kredytodawca ma prawo do...
Czy można wziąć kredyt hipoteczny nie będąc właścicielem?

Czy można wziąć kredyt hipoteczny nie będąc właścicielem?

Tak, istnieją możliwości wzięcia kredytu hipotecznego nawet jeśli nie jest się właścicielem nieruchomości. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z kredytu hipotecznego z dopłatą na budowę lub remont...
Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości?

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości?

Tak, komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości w pewnych okolicznościach. W przypadku gdy sprzedaż została dokonana z naruszeniem przepisów lub w wyniku błędu, komornik może podjąć decyzję o...

ZOBACZ TEŻ

Co z polskimi obligacjami?

Co z polskimi obligacjami?

Polskie obligacje są instrumentami finansowymi emitowanymi przez rząd Polski lub polskie przedsiębiorstwa. Są one popularnym sposobem na pozyskanie kapitału przez emitentów oraz na inwestowanie...
Co to jest zapytanie w SQL?

Co to jest zapytanie w SQL?