Umowa budowlana

Budowa domu to niezwykle trudne i pracochłonne zadanie. Jest to potężna inwestycja, dlatego z dużą ostrożnością i dokładnością należy wybierać firmę budowlaną. Aby uniknąć różnych nieprzyjemności i zminimalizować ryzyko strat finansowych przed rozpoczęciem robót należy spisać stosowną umowę z wykonawcą. Spisanie umowy budowlanej jest bardzo ważne. Taki dokument chroni interesy obu stron, a w razie jakiegokolwiek sporu ułatwia dochodzenie roszczeń. Umowa budowlana jest dowodem na to, co zostało ustalone z wykonawcą, który podjął się budowy domu bądź z firmą przeprowadzającą remont. Dokument należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W pierwszym kroku bardzo istotne jest, aby dobrze określić charakter umowy, najlepiej gdy jest to umowa o roboty budowlane lub umowa o dzieło.
W umowie muszą być zawarte dokładne dane obu stron, a w przypadku podpisywania umowy ze spółką, podpisy wszystkich członków spółki. W tej sytuacji mogą oni wyznaczyć także jedną osobę, która będzie pełniła funkcję pełnomocnika.
Istotne jest, aby dokładnie określić w umowie system realizacji robót. Najlepiej gdy wykonawca zajmie się kompleksową budową domu, czyli wykona prace począwszy od fundamentów, podłączenia instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, aż po wykonanie prac wykończeniowych. Zazwyczaj wybór takiego wykonawcy pozwala zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. Daje to także gwarancję solidnego wykonania wszelkich prac.
Ważne aby na samym początku ustalić, kto jest kierownikiem budowy i odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie prac budowlanych. Jest to istotne, aby uniknąć bałaganu i trudności w egzekwowaniu odpowiedzialności za terminy i jakość wykonanej pracy.
Istotne jest, by w umowie dokładnie określić standard wykonania i wykończenia, standard używanych materiałów budowlanych, a w razie potrzeby kolory poszczególnych materiałów, na przykład farb czy płytek. Pozwoli to uniknąć zbędnych nieporozumień i nerwowych sytuacji.
Bardzo ważne jest ustalenie w umowie kwestii, która strona kupuje materiały budowlane. Zazwyczaj zakup materiałów przez wykonawcę jest znacznie kosztowniejszą opcją gdyż większość firm budowlanych i remontowo-wykończeniowych dolicza tak zwane koszty zakupów. Z drugiej strony kupno materiałów przez właściciela budynku jest wyczerpujące i bardzo męczące, jednak takie działanie pozwala zaoszczędzić pewną kwotę. Dodatkowo należy ustalić kto jest odpowiedzialny na zabezpieczenie materiałów przed kradzieżą i uszkodzeniem. Należy o tym pamiętać, gdyż kradzieże sprzętu i materiałów budowlanych są dość często spotykanym zjawiskiem.
Niezwykle istotne jest, aby w umowie umieścić terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. Warto ustalony termin wykonania potwierdzić odpowiednim wpisem zamieszczonym w dzienniku budowy. Taki zapis pozwala uniknąć opóźnień oraz jest niezwykle przydatny w czasie rozliczenia.
Oczywiście zasadniczą kwestią jest ustalenie ceny. W tej sytuacji można sporządzić umowę kosztorysową bądź ryczałtową. W przypadku umowy ryczałtowej nie można zmienić ustalonej wcześniej ceny za poszczególne prace budowlane. Dlatego tak ważne jest, aby ją bardzo precyzyjnie opisać.
Drugim typem umowy jest umowa kosztorysowa. W tym wypadku najlepiej zażądać sporządzenie przez wykonawcę wstępnego kosztorysu jeszcze przed podpisaniem umowy. Taką umowę najlepiej skonsultować z odpowiednim specjalistą, aby mieć pewność stosunkowo przystępnych cen.
W umowie zawarty powinien być także sposób płacenia. Nie należy godzić się na płatności z góry, gdyż jest to zbyt ryzykowne. Najlepiej ustalić z wykonawcą płatności ratalne i przekazywać odpowiednie kwoty pieniędzy po zakończonym konkretnym etapie prac, a znaczącą kwotę przekazać dopiero w chwili odbioru budowy. Takie postępowanie sprzyja pomyślnemu zakończeniu prac i zwykle pozwala uniknąć opóźnień. Jest to również gwarancja, że prace zostały wykonane z należytą dokładnością.
Dużą uwagę należy przywiązać do kwestii odbiorów. Nie należy dokonywać odbioru pomimo usterek. W tej sytuacji najlepiej sporządzić odrębny zapis, który będzie zawierał spis usterek i dokładny termin ich naprawy oraz datę kolejnego odbioru.
Jeżeli w umowie nie ma konkretnego zapisu dotyczącego gwarancji, obowiązuje roczna rękojmia licząc od daty odbioru robót. Aby otrzymać dłuższą gwarancję należy ją ustalić z wykonawcą i zapisać w umowie.
Wybierając wykonawcę najlepiej decydować się na firmę, która jest ubezpieczona od swej odpowiedzialności cywilnej. W takiej sytuacji niezbędne jest również ksero polisy z określeniem zakresu ubezpieczenia. Dobrze jest wybrać sprawdzonego i doświadczonego wykonawcę, który posiada wykwalifikowaną ekipę budowlaną. Bardzo ważna jest oczywiście dobra opinia wśród pozostałych klientów.
Wzory umów budowlanych dostępne są na wielu stronach internetowych. Znaleźć można tam kilkadziesiąt różnych wzorów, które mogą się od siebie znacząco różnić, dlatego ważne jest, aby się z nimi dokładnie zapoznać przed wypełnieniem i podpisaniem jej przez obie strony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here