Studia BHP

Poszukiwanie ciekawego kierunku studiów to zajęcie wymagające czasu i cierpliwości. Przed podjęciem decyzji o kształceniu na poziomie wyższym należy poznać i oszacować swoje możliwości intelektualne, zainteresowania, predyspozycje do wykonywania określonego zawodu, ale również dokonać researchu na rynku pracy. Sprawdzenie jakie specjalności są najbardziej poszukiwane, które obszary gospodarki potrzebują fachowych kadr, to możliwość znalezienia pomysłu na siebie, podpowiedź jaką uczelnię i jaki kierunek studiów wybrać.
Decyzja o wyborze drogi kształcenia dotyczy nie tylko maturzystów. Jest duża grupa pracowników, którzy nie są zadowoleni ze swojego zawodu, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska, a przede wszystkim z wynagrodzenia, jakie za pracę otrzymują – podejmują więc decyzję o studiach podyplomowych, dzięki którym zmienią na lepszy swój dotychczasowy status zawodowy. Podobnie myślą i działają osoby zagrożone utratą pracy, gdy w sytuacji zmian organizacyjnych czy technologicznych w firmie następuje redukcja zatrudnienia. Tylko posiadanie dodatkowych kwalifikacji może uratować ich przed bezrobociem.
W maju ubiegłego roku najbardziej poszukiwanymi specjalistami były osoby mające kwalifikacje do zajęcia stanowiska zakładowego inspektora ochrony danych osobowych. Wprowadzenie przepisów RODO skutkowało dla wielu firm koniecznością zatrudnienia specjalistów w te dziedzinie. Propozycje zatrudnienia dla inspektorów RODO w niektórych przypadkach proponowały wynagrodzenia na poziomie płac wysokich urzędników państwowych. Trudno było w ciągu kilku tygodni zostać specjalistą w tej dziedzinie, ale warto poznać potrzeby rynku i ukończyć dodatkowe studia, aby mieć w swoim CV solidne kompetencje, dzięki którym staniemy się bardzo atrakcyjnymi uczestnikami rynku pracy.
Wśród propozycji zdobycia kwalifikacji, które zawsze będą potrzebne i poszukiwane są te niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku zakładowego inspektora BHP. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to szereg przepisów regulujących kwestie bezpieczeństwa ogólnego, fizycznego pracowników i przeciwpożarowego na stanowiskach pracy. Wiele z tych przepisów wynika wprost z Kodeksu Pracy oraz licznych ustaw i rozporządzeń dotyczących kwestii bezpieczeństwa, a znajomość tych przepisów jest wymagana od wszystkich zatrudnionych. Oczywiście stopień znajomości zależy od zajmowanego stanowiska, Najwięcej na temat BHP powinien wiedzieć pracodawca, bo on odpowiada za warunki pracy. Kwestie bezpieczeństwa są również w kręgu zainteresowania związków zawodowych. Zatrudnienie inspektora BHP leży więc w szeroko rozumianym interesie całej załogi, a także osób, które za stan bezpieczeństwa ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność.
Aby zdobyć uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora do spraw bezpieczeństwa należy ukończyć studia BHP. Nazwa tej specjalności formułowana jest na różne sposoby – najczęściej są to: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy lub bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia BHP są organizowane jako niestacjonarne studia podyplomowe. Czas przeznaczony na naukę to trzy semestry. Aby móc zapisać się na studia BHP należy złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dyplomem ukończenia studiów pierwszego lu drugiego stopnia i uiścić opłatę rekrutacyjną. Wysokość tej opłaty oraz koszty kształcenia są różne. Czesne za całe studia w większości ofert nie przekracza kwoty 5 tysięcy złotych, którą można wpłacać w ratach.
Studia BHP w swoim programem obejmują następujące obszary zagadnień:
– prawo pracy,
– projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania BHP,
– audyt wewnętrzny systemów zarządzania BHP,
– metodyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
– zarządzanie ryzykiem,
– analiza bezpieczeństwa na stanowisku pracy,
– elementy ergonomii.
Podczas studiów słuchacze zaliczają przedmioty poprzez prace kontrolne lub egzaminy. Zazwyczaj nie wymaga się pisania pracy końcowej – rodzaju pracy dyplomowej, ale na niektórych uczelniach taka forma podsumowania nauki na studiach jest przyjęta.
Najwięcej ofert studiów dotyczy formy niestacjonarnej rozumianej jako zjazdy dwudniowe podczas weekendów. Nie wszyscy jednak mogą i chcą poświęcać weekendy na naukę. W dodatku dojazd na studia i pobyt wymagają wydatków. Uczelnie otwierają więc studia BHP na platformach e-learningowych, czyli studia na odległość realizowane za pomocą sieci Internet. Studenci logują się na swoje konto na platformie wtedy, gdy mają na to czas i chęć do nauki. Na platformie znajdują przygotowane specjalnie dla nich materiały dydaktyczne. Wypełniają testy, przesyłają prace kontrolne oraz rozmawiają online z wykładowcami. W dowolnym momencie mogą korzystać z biblioteki uczelnianej – e-uczelnia czynna jest całą dobę. Na platformie można również logować się na forach tematycznych i wymieniać doświadczenia z innymi studiującymi. Studia przez Internet są nie tylko wygodne, ale również znacznie tańsze od tych realizowanych w sposób tradycyjny/ W wielu przypadkach nie jest to eksperyment edukacyjny, ale codzienna praktyka.
Absolwenci studiów BHP mają perspektywę zatrudnienia na stanowisku zakładowego inspektora BHP – w firmach zatrudniających ponad sto osób posiadanie takiego specjalisty jest wymogiem prawnym. Mniejsze firmy również często zatrudniają specjalistów, więc pracy dla behapowców na pewno nie zabraknie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here