Najniższa emerytura

Śmiało można stwierdzić, że temat emerytur jest bardzo istotny. Głównie ten problem rozpatrywany jest przez kraje o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego. Dzieje się tak dlatego,że emerytura jako forma zabezpieczenia kwestii starości, jest ściśle związana z problemami kulturowymi. Tak na przykład wiele krajów afrykańskich nie dysponuje żadnym takim systemem. Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszym na pewno jest niedostateczny rozwój infrastruktury administracyjnej. Praktycznie wszystkie Państwa na tym kontynencie istnieją krócej niż 100 lat jako organizmy niezależne. Dalej można tu mówić o wpływie gorącego klimatu. Sprzyja on rozwojowi licznych patogenów, które w obliczu niewystarczającego zabezpieczenia szczepionkowego stają się bardzo łatwo chorobami śmiertelnymi. Choć jak wynika z wielu danych, gromadzonych na przykład przez Światową Organizację Zdrowia długość życia w krajach równikowych wydłuża się, wciąż nieliczni dożywają 70 lat.
Kolejnym powodem jest ogromna niestabilność polityczna. Nierzadko mamy do czynienia z faktem, że w okresie 10 lat rządy mogą zmieniać się około 30 razy. Przyczyną tego, były z pewnością błędy w wytyczaniu granic przez mocarstwa kolonialne, zbyt wielka różnorodność danego obszaru pod względem etnicznym, czy też toczenie licznych wojen, mających swoje podłoże w gospodarce surowcami mineralnymi. W związku z przedstawioną sytuacją system bismarckowski nie dość, że nieznany to jeszcze nie mógłby się sprawdzić, w związku z wyżej wymienionymi problemami. Z kolei jeżeli chodzi o kontynent azjatycki sytuacja w wielu punktach jest zbieżna. Ponadto ze względów kulturowych istnieje system społeczny, gdzie praca kobiet nierzadko jest niedozwolona. Ponadto tak wielkie państwo jakim są Chiny, niemal nie posiada żadnego systemu ubezpieczeń społecznych. Wynika to ze względów kulturowych. Gdzie córka musi bogato wyjść za mąż, syn natomiast jest swoją pracą zobowiązany normatywnie do utrzymywania starzejących się rodziców. Rządy komunistyczne tylko w ograniczonym stopniu wywarły wpływ na tę sytuację, oferując państwowe emerytury wybranym grupom takim jak urzędnicy, kolejarze czy też górnicy.
Europa zatem jest kontynentem całkowicie pionierskim. Zasadniczo wspomnę także o systemie amerykańskim. Niestety programy opieki zdrowotnej oraz emerytury gwarantowanej przez państwo, spotykają się z niechęcią Amerykanów. System tamtejszy opiera się na dobrowolnych, a także drogich ubezpieczeniach prywatnych. Wielu ludzi nawet poprzednio pracujących na eksponowanych stanowiskach, popadło w długi usiłując pokryć koszty drogich badań. Pewnym zbliżonym rozwiązaniem do europejskich jest tutaj fundusz Social Security. Przysługuje on tym osobom, które przez 10 lat w czasie stosunku pracy opłacały składkę w wysokości 16 %. System ten jest wykorzystywany także przez zakłady pracy, zatrudniające wielu pracowników. Samozatrudnieni zaś mogą otwierać rachunki indywidualne.
Jak zatem na tym tle wygląda sytuacja w Polsce?
Jak najniższa emerytura netto ma się do stanu całości systemu emerytalnego? W tym względzie natrafiamy na wiele trudności. System występujący przed 1999 rokiem zakładał równe wyliczanie składek. Ponadto w centralnie planowanej gospodarce, nie istniało bezrobocie. Każdy zakład miał obowiązek odprowadzania składek, ponadto istniał obowiązek pracy. Przemiany gospodarcze odwróciły ten stan ekonomiczny. Pojawiło się bezrobocie. Nierozerwalnie wiąże się ono ze stagnacją oraz niemożnością opłacania składek. Czynnik ekonomiczny zdecydował zatem o wielkiej reformie ubezpieczeniowej. Wprowadzono system niemiecki. Zdefiniowano składkę od nowa. Kontrowersje wzbudziły filary emerytalne w postaci Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zakładające je zagraniczne spółki, nie ostrzegły bowiem swoich przyszłych klientów, co do całkowitego poziomu ryzyka. Ryzyko to wiązało się z różnymi operacjami finansowymi. W ich wyniku kapitał, opłacony mógł się wyraźnie zmniejszyć. Ponieważ wyliczenia były prowadzone niestarannie,a wysokość składki nie była jasna, otworzyło to szereg problemów. Pierwsze emerytury z OFE wynosiły 100 złotych. Potem było coraz gorzej. Ostatecznie rząd zdecydował, o ponownym wcieleniu tych środków do struktur ZUS. Jak wiadomo instytucja ta jest szeroko krytykowana przez obywateli. Należy jednak pamiętać,ze już przed 1939 rokiem ówczesne władze widziały konieczność stosowania zabezpieczenia emerytalnego. Nie jest to zatem jak twierdzi wielu „socjalistyczna brednia”. Oczywiście należy powiedzieć, że nie istnieje system idealny. Z problemami dotyczącymi kwot emerytur zmaga się niemal każdy kraj na świecie. Wiąże się to z zapaścią demograficzną w krajach rozwiniętych. Ta z kolei wywołana została przez zmiany kulturowe, oraz działania spekulacyjne,które doprowadziły do znacznego wzrostu bezrobocia. Niepewność ekonomiczna, brak niezależnych lokali mieszkalnych, brak pewnych dóbr, wszystko to pogłębia tę sytuację. Aby zapobiec sytuacji popadnięcia w stan nędzy, czyli poniżej minimum przeżycia, rząd co jakiś czas waloryzuje kwotę najniższej emerytury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here