Nieprzyjemny element pracy – zwolnienia

Każdy potencjalny pracownik szuka pracy swoich marzeń i gdy już taką znajdzie często okazuje się to wielką porażką. W takim przypadku pozostają do wyboru dwie możliwości – zacisnąć zęby i pracować dalej lub złożenie wypowiedzenia. Większość ludzi wybierze na pewno pierwszą opcję, ponieważ obawia się konsekwencji w związku z podjęciem tak trudnej decyzji. W przypadku wyboru drugiej opcji należy się zastanowić JAK się zwolnić z pracy.
Istnieje kilka możliwości zwolnienia. Jednak zanim pracownik podejmie taką decyzję, należy przeanalizować wszystkie za i przeciw. Przedłożenie wypowiedzenia zazwyczaj jest równoznaczne z utratą pracy. W związku z tym, jeżeli pracownik składa wypowiedzenie tylko w celu wywarcia nacisku na szefa i uzyskania podwyżki, może się głęboko rozczarować. Co prawda, ostatnimi czasy należy mówić o rynku pracownika. Oznacza to, że ze względu na problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych osób, pracownicy mogą bardzo często stawiać własne warunki. Jednak szantaż wypowiedzeniem nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Przechodząc do meritum – jak szybko i bezboleśnie zwolnić się z pracy? Istnieje kilka możliwości rozwiązania umowy o pracę. Oczywiście wiele zależy od charakteru wykonywanej pracy oraz posiadanej umowy o pracę. Zwolnienie zawsze następuję poprzez złożenie stosownego oświadczenia z jedną ze stron umowy o pracę. Pracownik może jednak wybrać różne drogi, które całą pewnością uzależnione są od wypracowanych stosunków z osobami odpowiedzialnymi za zatrudnienie.
W przypadku wcześniejszej rozmowy z pracodawcą, można odejść z firmy za porozumieniem stron. Nikt nie będzie miał wątpliwości, że jest to najlepsze rozwiązanie. Nie zamyka bowiem możliwości ewentualnej dalszej współpracy w przyszłości z danym pracodawcą. Jest to sposób najłatwiejszy dla pracownika. Polega on na oświadczeniu pracodawcy i pracownika, że zgadzają się na rozwiązanie umowy, w wyznaczonym terminie. Wówczas w określonym czasie pracownik może zakończyć wszystkie czynności służbowe i umowa zostaje rozwiązana.
Istnieje również możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Jednak na taką ewentualność zgodę musi wydać pracodawca. Taki okres wypowiedzenia uzależniony jest od charakteru zawartej umowy. Porozumienie zawarte między pracodawcą a pracownikiem pozwala na skrócenie okresu wypowiedzenia.
W przypadku gdy pracownik samodzielnie zdecyduje się na odejście z pracy, może złożyć stosowne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednak można to zrobić tylko w określonych przypadkach, tj. szkodliwy wpływ pracy na zdrowe pracownika, poparte orzeczeniem lekarskim lub naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę. W związku z tym, gdy życie i/lub zdrowie pracownika jest zagrożone, może on zwolnić się z pracy natychmiast. Podobna sytuacja może mieć miejsce, gdy pracodawca dopuszcza się mobbingu lub nie przestrzega innych przepisów.
Warto również wspomnieć o zwolnieniu dyscyplinarnym. To rozwiązanie warunków o pracę z woli pracodawcy. Takie oświadczenie powoduje natychmiastowe rozwiązanie dotychczasowych warunków zatrudnienia. Zwolnienie ma wówczas zawsze formę pisemną a pracownika należy powiadomić o przysługujących mu środkach prawnych. Jednak z punktu widzenia pracownika, jest to najgorsza możliwość zwolnienia.
W przypadku zakończenia pracy, należy także pamiętać o konieczności dokonania formalności w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie a pracodawca powinien poświadczyć odbiór takiego pisma. Wypowiedzenie może zostać złożone osobiście lub wysłane pocztą na oficjalny adres firmy. Co prawda istnieje możliwości ustnej formy wypowiedzenia, jednak w przypadku późniejszego wstąpienia na drogę sądową, należy przedstawić świadka, który poświadczy przebytą rozmowę. Pracodawca natomiast musi przygotować świadectwo pracy i przekazać pracownikowi. W zależności od charakteru pracy, pracownik może zostać poproszony o wypełnienie karty obiegowej lub protokołu zdawczo-odbiorczego.
Natomiast gdy w przypadku złożenia wypowiedzenia pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy powinien go wykorzystać. Istnieje także możliwość wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z tytułu urlopu, jednak zgodę na to musi wyrazić pracodawca.
Podsumowując, najszybszym sposobem jest zakończenie stosunku pracy za porozumieniem stron. Jednak nie w każdym przypadku, pracodawca zgodzi się na takie rozwiązanie. W przypadku pracowników dobrze wykwalifikowanych, niezastąpionych, pracodawca z całą pewnością będzie podejmował próby zatrzymania pracownika w firmie.
Bezproblemowe zwolnienie z pracy może być bardzo trudnym zadaniem. Pracownik zawsze traci osobę, w którą zainwestował prywatne pieniądze. Jednak obecna sytuacja na rynku pracy, pozwala pracownikom na poszukiwanie pracy idealnej, lub po prostu lepiej płatnej. Zmieniać pracę można także z wielu innych powodów, jednak zawsze powinna być to decyzja przemyślana. Wymaga ona zastanowienia się i przeanalizowania sytuacji na rynku pracy. Należy przeanalizować wszystkie opcje i zastanowić się nad przyszłością.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here