Jakie studia wybierają studenci?

Studia jest to czas beztroskiej zabawy, ale również wytężonej pracy związanej z nauką i z odkrywaniem siebie. Wybór studiów stanowi jeden z najważniejszych wyborów w naszym życiu. To od tego wyboru zależeć będzie całe nasze życie oraz praca i kariera. Dlatego należy się nad nim jak najlepiej i najdłużej zastanowić. Jakie studia wybrać? Po jakich studiach będzie praca? Jak zmieni się rynek pracy? Jakie będzie zapotrzebowanie na poszczególne zawody? Jakie są nasze zainteresowania? Co lubimy robić? W czym zdołamy się odnaleźć? Te pytania zazwyczaj zadaje sobie wiele absolwentów liceów ogólnokształcących, a także techników. By podjąć jak najlepszą decyzję, nierzadko przeglądają oni w poszukiwaniu rozmaitych informacji różne strony internetowe, fora o tematyce studiów, czy strony szkół wyższych.
Studia geodezyjne
Jednymi z wartych uwagi studiów są właśnie studia geodezji i kartografii. Obecnie są obecnie bardzo popularne. Nie należą do najłatwiejszych, dlatego niewiele ludzi może poszczycić się dyplomem ukończenia geodezji i kartografii na uczelni wyższej. Pewne jest jednak, że absolwent takiego kierunku może liczyć na szybkie zatrudnienie. Jest to zdecydowanie czynnik przyciągający studentów do kierunku geodezji i kartografii.
Czym powinni cechować się przyszli studenci wybierający się na kierunek geodezja i kartografia?
Absolwenci wybierający się na taki kierunek do szkoły wyższej powinni mieć dobrą orientację w terenie, umiejętność czytania map, umiejętności techniczne oraz wyobraźnię przestrzenną.
Jakie przedmioty znajdą się w programie studiów na kierunku – geodezja i kartografia?
Student na kierunku geodezja i kartografia w ciągu studiów będzie musiał zmierzyć się z przedmiotami takimi jak:
1) rachunek wyrównawczy,
2) kartografia,
3) fotogrametria i teledetekcja,
4) geomatyka,
5) gospodarka nieruchomościami,
6) matematyka,
7) fizyka,
8) grafika inżynierska,
9) informatyka,
Przedmioty te nie należą do najłatwiejszych i mogą na pierwszy rzut oka przerażać. Jednak mimo, że czynią ten kierunek trudniejszym od innych, warto zastanowić się nad geodezją i kartografią.
Co powinien zdawać na maturze przyszły student kierunku geodezja i kartografia?
Zdając niektóre z przedmiotów na maturze możemy znacznie poprawić swoje szanse na dostanie się na kierunek, jakim jest geodezja i kartografia. Jakie przedmioty musimy zatem zdać na bardzo dobrym poziomie, by dostać się na upragnione i wymarzone studia? Na większości uczelni w naszym kraju najbardziej punktowane są przedmioty maturalne takie jak:
1) matematyka
2) fizyka i astronomia
3) geografia
4) informatyka
5) język obcy
6) język obcy
Na jakich uczelniach można studiować kierunek geodezja i kartografia?
Wiele uczelni oferuje taki kierunek w związku z dużym zainteresowaniem związanym z geodezją. Do uczelni proponujących taki kierunek w swojej ofercie możemy zaliczyć: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.
Gdzie można pracować będąc absolwentem tego kierunku?
Absolwent geodezji i kartografii może znaleźć zatrudnienie: w firmach geodezyjnych, w przedsiębiorstwach budowlanych, w firmach prywatnych, w wydawnictwach kartograficznych, czy nawet w górnictwie.
Wybierając więc dalszą naukę w szkole wyższej warto rozważyć kierunek geodezji i kartografii. Mimo, że jest to kierunek bardzo trudny i wymagający, może przynieść w przyszłości wymierne korzyści. Jeżeli więc chcemy związać naszą przyszłość z geodezją musimy liczyć się z wytężoną pracą w czasie studiów. Patrząc na zainteresowanie wśród przyszłych studentów i wzrastającą wciąż w tym zakresie ofertą szkół wyższych, można więc dojść do wniosku, że jest to więc kierunek warty uwagi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here