Jak otworzyć firmę transportową

Firma transportowa zajmuje się transportem rzeczy samochodami samochodowymi (w tym zespołami samochodów, składających się z samochodu samochodowego oraz przyczepy czy naczepy). W ramach transportu drogowego, przedsiębiorca może również oferować usługi w obszarze pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Licencje lub zezwolenia co do reguły nie dotyczą jedynie transportu drogowego wykonywanego samochodami samochodowymi czy zespołami pojazdów o odpowiedniej masie łącznej nieprzekraczającej 3,5 tony w przewozie drogowym rzeczy i niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. W odmiennej sytuacji przedsiębiorca musi wykonać konkretne warunki. Więc jak otworzyć firmę transportową?

Jak otworzyć firmę transportową – wymagania wstępne
Przedsiębiorcy, jacy zastanawiają się jak założyć spółkę transportową, przede wszystkim winni wiedzieć, iż działalność w obszarze usług transportu produktów, i również w obszarze pośrednictwa przy przewozie rzeczy to działalności regulowane. Znaczy to, iż ich prowadzenie wymaga wykonania pewnych wymogów oraz otrzymania właściwych zezwoleń czy licencji.

Przyszli posiadacze firmy przewozowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne:

– karne skarbowe,

– przeciw bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska ( więc muszą charakteryzować się doskonałą reputacją).

Ponadto, nie mogą być również objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze transportu drogowego.

Jak założyć firmę transportową?
Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić m.in. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej i spółek handlowych, dokładnie uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółki handlowe dzielą się na spółki:

1. osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)

2. kapitałowe (spółka z o.o. i spółka akcyjna).

W wypadku wyboru działalności w postaci spółki osobowej czy kapitałowej, rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonywanym przez sądy rejonowe odpowiednie ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwościoraz w sądach. Tymczasem jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną należy zarejestrować przez CEIDG.

Najskuteczniejsza forma opodatkowania firmy transportowej
Po wybraniu formy działalności, inwestor musi zdecydować się na formę opodatkowania firmy przewozowej. Do wyboru ma opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy i ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie działalności firmy transportowej kartą podatkową nie jest możliwe.

Reguły ogólne mogą być korzystne, kiedy inwestor nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali, i zatem 85 528 zł zysku. Wówczas płaci podatek w wielkości 18%, tymczasem jeśli przekroczy nadmienioną kwotę, wielkość podatku rośnie do 32%. Jednakże rozliczając się na zasadach ogólnych przedsiębiroca ma prawo korzystać z przewidzianych w ustawie ulg.

Podatek liniowy pozbawia takich przywilejów, jednakże zapewnia stabilne opodatkowanie w wielkości 19%.

W wypadku ryczałtu przewóz produktów opodatkowany 5,5% stawką, jednakże podatnik opodatkowuje własne dochody (bez zmniejszania ich o koszty).

Jak założyć spółkę transportową – z VAT lub bez VAT
Jeśli przedsiębiorca nie planuje w roku podatkowym przewyższyć obrotów w wielkości 150.000 zł, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Po przekroczeniu powyższego limitu będzie przymuszony do rejestracji jako podatnik VAT na druku VAT-R. Pozostanie czynnym podatnikiem VAT należałoby przemyśleć także wtedy, kiedy odbiorcami usług będą firmy. Ponieważ większość z nich to VATowcy, jakim zależy na możliwości odjęciu podatku VAT.

Konto firmowe firmy przewozowej
Inwestor dysponujący rachunkiem firmowym odpowiedzialny jest do zawiadomienia o nim odpowiedniego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże przepisy nie nakazują bezpośrednio, czy przedsiębiorca ma obowiązek zakładania specjalnego, firmowego rachunku. Jeśli chce, może używać własnego indywidualnego konta – jednakże musi on być jego jedynym posiadaczem.

Uzyskanie pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wniosek o wydanie decyzji, pozwalającej na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, składa się do odpowiedniego dla siedziby przedsiębiorcy starosty lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego. To ostatnie jednakże może mieć miejsce jedynie w wypadku, kiedy przedsiębiorca ubiega się o licencję wspólnotową oraz nie wystąpił do starosty o wydanie przedmiotowego pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Marketing firmy transportowej
Regułą odpowiedniego marketingu firmy transportowej jest niewątpliwie odpowiednia strona internetowa. Należałoby zamieścić na niej wszelkie niezbędne informacje jak oferta, cennik oraz zdjęcia pojazdów. Konkurencja w branży przewozowej jest niezwykle silna, więc należałoby zainwestować czas oraz pieniądze w efektywną kampanię reklamową. Prócz tego niezwykle ważny jest kontakt osobisty, więc należałoby brać udział w targach, wystawach lub konferencjach branżowych, na jakich można napotkać ewentualnych odbiorców, przedstawić własną ofertę oraz nawiązać dalszą współpracę.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułDyplom magistra.
Następny artykułPłatny urlop

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here