Jednoosobowa działalność gospodarcza: zwolnienie z ZUS

Każda osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, musi odprowadzać ZUS.

Co składa się na wysokość składki ZUS?
Płacąc tak zwany ZUS, płacimy składkę emerytalną, składkę rentową, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie wypadkowe. Można płacić ubezpieczenie chorobowe – nie jest to jednak konieczne.

Kiedy należy rejestrować działalność?
W myśl polskiego prawa, jeśli działalność ma charakter zorganizowany i ciągły, wówczas trzeba już mieć zarejestrowaną działalność. Co to oznacza? Jeśli regularnie zamawiamy towar w hurtowni, pobieramy faktury i jeśli sprzedajemy dalej taki towar, to oznacza, że nasza działalność ma charakter zorganizowany. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy robimy to raz na pół roku – takie czyny noszą znamiona zorganizowanej działalności gospodarczej.

Od 2017 roku istnieją zwolnienia od tej zasady, zgodnie z którą nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, jeśli nasz przychód wynosi mniej niż 1050 zł brutto w czasie miesiąca. Oznacza to, że na przykład w trakcie trwania jednego miesiąca kalendarzowego możemy sprzedać 4 pary butów, które kosztują kupującego w internecie po 250 zł. Jeśli rzecz dotyczy zakładu fryzjerskiego, to taka fryzjerka działająca bez zarejestrowanej działalności gospodarczej wprawdzie może mieć swój salon, ale jej przychód nie może wynosić miesięcznie więcej niż 1000 zł.

Zwolnienie z ZUS a ewidencja sprzedaży
Osoby które nie rejestrują działalności gospodarczej muszą jednak prowadzić uproszczoną rejestrację sprzedaży. Trzeba po prostu zapisywać transakcje – posłużyć nam może do tego zwykła kartka papieru.
Brak konieczności rejestrowania działalności, a co za tym idzie – odprowadzania składek ZUS – wydaje się korzystny. Jednak w praktyce osoba, która świadczy usług bez działalności nie może wystawiać faktur ani zaliczać do kosztów uzyskania przychodów większych zakupów, zwykle dokonywanych w momencie, gdy firma nagle zwiększa swoje obroty. Jest to jednak tak pomyślane, aby zwolnienie obejmowało najmniejszych przedsiębiorców tylko do momentu, aż się rozrosną. Jeśli niemęczeni koniecznością płacenia ZUS-u rozwinęliśmy firmę i pojawiają się potrzeby zakupu sprzętu, warto poczekać z zakupami do momentu zarejestrowania działalności w urzędzie miasta/gminy.

Obniżona stawka na ubezpieczenie społeczne od 2019
W 2019 roku wchodzi w życie ustawa, zgodnie z którą każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która osiąga przychody nie wyższe niż 2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, może płacić niższe składki na ZUS. Jest to tak zwany mały ZUS. Problem jednak polega na tym, że wszyscy ci, którzy prowadza jednoosobową działalność gospodarczą, którzy chcą skorzystać ze zniżek na ZUS, muszą zarejestrować się w pierwszym tygodniu stycznia do systemu. Wielu przedsiębiorców nie zdawało sobie z tego sprawy.

Zniżki tylko dla osób nowych
Ze zniżki wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku na ubezpieczenie społeczne mogą skorzystać tylko osoby, które dotychczas nie prowadziły działalności gospodarczej lub osoby, które wyrejestrowały dotychczas prowadzoną firmę przed 30 kwietnia 2017 roku.

Wyłączenia ze zniżki
Dodatkowo, ze zniżki na ZUS przy prowadzeniu działalności mogą skorzystać osoby, które w roku ubiegłym osiągnęły przychody o wartości nie wyższej niż trzydziestokrotność płacy minimalnej, obowiązującej w grudniu w roku ubiegłym.
Ze zniżki nie mogą skorzystać osoby, które w roku poprzednim prowadziły działalność przez okres krótszy niż 60 dni kalendarzowych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza ZUS – kiedy płacić składki?
Składki muszą być opłacane do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy składka. Jeśli mamy opłacać składki ZUS za pracowników, wówczas płacimy składki do 15 dnia następnego miesiąca. Wraz z opłaceniem składki, trzeba wykazywać deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, które składamy do 10 dnia następnego miesiąca. Jeśli korzystamy z preferencyjnych składek, wówczas takich druków nie musimy składać przez cały okres zwolnienia.

Co grozi za nieodprowadzanie składek ZUS W terminie?
Osoby, które prowadza jednoosobową działalność gospodarczą i które nie odprowadzają składek ZUS w terminie, narażają się na otrzymanie kary wynoszącej nawet 5 tys zł. Dodatkowo, do opłaty doliczane są odsetki w wysokości około 14 % w skali roku. Dodatkowo, dłużnik trafia do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Po zakończeniu działalności, osoby zadłużone w ZUS nie mogą otrzymywać żadnego zasiłku dla bezrobotnych aż do momentu uregulowania wszystkich składek.

Od czego zależy wysokość składki ZUS?
Każda osoba prowadząca działalność gospodarcza powinna być świadoma tego, ze co roku będzie płaciła coraz więcej na ZUS. Wysokość składek ZUS zależą od najniższego wynagrodzenia w Polsce. W 2018 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 4443 zł miesięcznie. Jest to o 180 zł więcej niż rok wcześniej. Podstawa wymiaru składek dla tej kwoty wynosi więc 2665,80 zł – jest to 60% przeciętego miesięcznego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2018 roku składka na ZUS wynosiła 1230 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here