Jak domagać się swoich prac pracowniczych

Podejmując nową pracę mamy nadzieję, że będziemy dobrze zarabiać i będziemy traktowani z szacunkiem. Niezależnie, czy jesteśmy zatrudnieni na umowę na czas określony, nieokreślony czy okres próbny, przysługuje nam szereg praw, które należy przestrzegać. Jednak nie wszyscy pracodawcy się do nich stosują. W takim momencie możemy się powołać na kodeks pracy.

Czym jest prawo pracy?

W dużym skrócie, reguluje ono relacje między pracownikami i pracodawcami. Zawarte są w nim obowiązki każdej ze stron, z jakich muszą się wywiązać, ale też ich przywileje. Podejmowanie zatrudnienia musi się odbywać poprzez podpisanie umowy o pracę, która w oparciu o kodeks pracy reguluje jego warunki. W takiej umowie musi się obowiązkowo znaleźć czas jej obowiązywania oraz wysokość wynagrodzenia pracownika. Do jej zerwania może dojść po upływie wyszczególnionego czasu, a gdy jest zawarta na czas nieokreślony, za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresy wypowiedzenia.

Istnieją przypadki, gdy pracownik zostaje niesłusznie zwolniony, dostaje mniejsze wynagrodzenie, niż przewidziane w umowie albo warunki pracy są gorsze od oczekiwanych. Zdarza się także, że pracodawcy traktują pracowników bardzo źle, stosują wobec nich mobbing i zastraszają ich. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji nie jesteśmy sami. Istnieją specjalne organy prawne, które zajmują się respektowaniem prawa pracy.

Jednym z nich jest kancelaria prawa pracy. Może to być osobna instytucja albo działać jako odrębny dział w ramach kancelarii prawnej. Udając się do niej, możemy liczyć na poradę prawną oraz wsparcie w dochodzeniu swoich przywilejów przed sądami pracy. Jednak nie są to wszystkie jej zadania. Przede wszystkim kancelaria prawa pracy próbuje nie dopuścić do tego, aby pojawiły się jakiekolwiek komplikacje. Jej pracownicy asystują przy zatrudnianiu pracowników, ustanawiają regulaminy wewnątrzzakładowe, przeciwdziałają dyskryminacji, dostosowują system pracy i płac, aby nikt nie został poszkodowany, a w skrajnych przypadkach asystują w procesach zwolnień.

Więcej: Radca prawny prawo pracy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here