Emerytura

Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Spodziewaną wysokość emerytury, jaką otrzymamy po zakończeniu aktywności zawodowej, obliczy dla nas doradca emerytalny w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować zrobić to samemu, chociaż skorzystanie z usługi doradcy niesie za sobą jeszcze jedną korzyść: taki doradca doradzi, kiedy najkorzystniej będzie przejść na emeryturę i złożyć wniosek w poprawny sposób. Jak sprawdzić, ile wynosi emerytura?
Wysokość kwoty, jaką stanowić będzie nasze świadczenie emerytalne, uzależnione jest od kilku czynników. Pierwszym z nich jest kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne opłaconych za okresy po 31 grudnia 1998 roku. Im dłuższa aktywność zawodowa, tym kwota składek na naszym koncie ZUS jest większa. Kolejnym czynnikiem jest kapitał początkowy oraz – jeśli jesteśmy członkiem OFE – środki na subkoncie w ZUS. Kolejne waloryzacje kapitału początkowego i składek sprawiają, że kwoty te rosną. Im później przejdzie się na emeryturę, tym wyższa kwota składek i kapitał początkowy, konieczne do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia. Jednakże w takiej sytuacji ZUS przyjmuje inne, mniejsze średnie trwanie życia, które również bierze udział w obliczeniach. Emerytura jest więc wynikiem prostego działania matematycznego – podstawę (która jest sumą składek, kapitału i kwoty z subkonta) dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia.
Średnie dalsze trwanie życia to wartość wyrażona w miesiącach, niezależna od płci. Corocznie zostaje ona ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązują dla wniosków złożonych od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku kolejnego. Jeśli wniosek zostanie złożony przed 1 kwietnia, a wiek emerytalny zostanie osiągnięty po 31 marca, zostaną użyte tablice średniego dalszego trwania życia z 1 kwietnia, czyli najnowsze i obowiązujące na ten rok.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kwotę emerytury według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym złożymy wniosek o emeryturę. Co zrobić, aby otrzymać emeryturę?
Aby otrzymać emeryturę, należy zgłosić odpowiedni wniosek. Należy zrobić to w organie rentowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioskiem jest pisemne lub ustne do protokołu żądanie przyznania świadczenia emerytalnego. Warunkiem jest spełnienie odpowiedniego wieku i stażu pracy.
Na emeryturę przejść może kobieta z ukończonymi 60 latami życia lub mężczyzna, który ukończył lat 67. Staż w wysokości 20 lat pracy dla kobiet i 25 lat pracy dla mężczyzn jest niezbędny, by otrzymać emeryturę minimalną. Wniosek ten powinno się złożyć miesiąc przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, a przechodząc na emeryturę, wymagane jest rozwiązane umowy pracy z aktualnym pracodawcą, gdyż w przeciwnym wypadku świadczenie emerytalne nie zostanie wypłacone.
Istnieje możliwość przejścia na emeryturę wcześniej – jest to tak zwana emerytura pomostowa. Otrzymuje się ją za udowodniony staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aby ją otrzymać, należy spełnić jednocześnie kilka warunków. Pierwszym z nich jest wiek – co najmniej 55 lat w przypadku kobiety lub 60 lat w przypadku mężczyzny. Drugim warunkiem jest co najmniej piętnastoletni staż pracy w warunkach szczególnych oraz staż ubezpieczeniowy – 20 i 25 lat, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn. Praca taka powinna być wykonywana na pełny etat (dotyczy pracy po 31 grudnia 2008) i rozwiązana przed przejściem na emeryturę. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury.
Kolejnym sposobem jest uzyskanie świadczenia przedemerytalnego. Dotyczy osób, które straciły swoją pracę z winy pracodawcy – czy to przez likwidację stanowiska czy przez jego niewypłacalność. Byli renciści i osoby, których pozarolnicza działalność gospodarcza upadła, również mają do tego prawo.
Aby uzyskać świadczenie emerytalne, należy ukończyć 56 lub 61 lat, ze stażem pracy wynoszącym 20 lub 25 lat, w zależności od płci, a utrata pracy musi być spowodowana likwidacją lub niewypłacalnością zakładu pracy. Jeśli zwolnienie nastąpiło z winy pracodawcy, wiek obowiązujący to 55 i 60 lat, a staż pracy 30 lub 35 lat. Jeśli wnioskodawca ma 35 lub 40 lat stażu pracy, wiek wnioskodawcy nie jest istotny. W takiej sytuacji również wina musi leżeć po stronie pracodawcy.
Aby złożyć taki wniosek, należy przez co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych, nadal być zarejestrowany jako bezrobotny i nie odmawiać bez ważnej przyczyny podjęcia zatrudnienia oferowanego przez urząd pracy. Wniosek musi być złożony w ciągu 30 dni od wydania zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, a okres zatrudnienia w pracy, którą straciliśmy z wyżej wymienionych powodów, musi wynosić minimum pół roku. Osoby pobierające emeryturę pomostową lub świadczenie przedemerytalne po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn mają prawo do złożenia wniosku o powszechną emeryturę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here