Czy przysługuje urlop okolicznościowy na ślub naszego dziecka?

Ślub dziecka to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego rodzica. Zanim jednak dojdzie do tego wyniosłego oraz jedynego w swoim rodzaju wydarzenia, zarówno nowożeniec jak i jego rodzice muszą spędzić wiele czasu na przygotowaniu tej niezwykle ważnej uroczystości. Warto wiedzieć o tym, że każdemu rodzicowi przysługuje jeden dzień urlopu na ślub swojego dziecka, który może być wykorzystany w dowolnym terminie.

W życiu każdego człowieka aktywnego zawodowe mają miejsce takie wydarzenia, które wymagają dnia wolnego od pracy. Wśród wielu sytuacji, kiedy to z oczywistych powodów nie możemy pójść do pracy można wymienić narodziny dziecka, śmierć bliskiej osoby czy też ślub własny czy naszego dziecka. W takich właśnie sytuacjach każdy z nas chce być blisko tych osób, które to najbardziej kocha. Trudno sobie bowiem wyobrazić sytuację, żeby świadczyć pracę w chwili, gdy nasze najukochańsze dziecko staje na ślubnym kobiercu. W tej najważniejszej, zarówno dla dziecka jak i dla rodzica doniosłej chwili nasza obecność w jego towarzystwie jest wręcz obowiązkowa.
Wiele osób, które nie do końca zna przepisy prawa pracy, często zastanawia się, w jakich okolicznościach przysługuje im urlop okolicznościowy. Zatem na jakich zasadach można udzielić urlop okolicznościowy?
Zasady udzielenia urlopu okolicznościowego dokładnie określa § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, który to dotyczy sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom zwolnień od pracy ze względu na ważne wydarzenia w jego życiu.Jak sama nazwa wskazuje urlop okolicznościowy może być wykorzystany tylko i wyłącznie w wyniku zaistnienia takiej sytuacji, która to jest w pełni usprawiedliwiona.
Wówczas to podwładny ma obowiązek poinformować swego pracodawcę z wyprzedzeniem o zamiarze skorzystania z urlopu okolicznościowego, chyba że jest to wydarzenie nagłe, jakim może być śmierć kogoś bliskiego np. dziecka, rodzica, prawnego opiekuna babci czy dziadka.
W takiej sytuacji pracownik musi powiadomić przełożonego o tym przykrym zdarzeniu jak najszybciej, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.
Natomiast jeśli chodzi o urlop okolicznościowy na ślub dziecka to o zamiarze wzięcia takiego urlopu warto poinformować swego pracodawcę w odpowiednim wyprzedzeniem.
Do wniosku o przydzielenie urlopu okolicznościowego pracownik musi załączyć odpowiednią dokumentację. W przypadku ślubu musi on przedłożyć po odbyciu się ceremonii akt ślubu, który to można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym to był zawierany ślub.
Jeśli chodzi o urlop okolicznościowy udzielany nam przez pracodawcę z powodu ślubu naszego dziecka, to w takiej sytuacji rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka należy się jeden dzień urlopu. Wymiar przyznawanego urlopu okolicznościowego jest zazwyczaj wyliczany w dniach, niemniej może on być również wyliczony godzinach.
W razie nagłego zdarzenia pracownik powinien niezwłocznie powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy oraz złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie mu stosownego urlopu okolicznościowego. Jeśli pracownik nie poinformuje swojego pracodawcy w odpowiednim terminie o przyczynie nieobecności w pracy, to wówczas może on mieć poważne problemy.
Co do zasady udzielania urlopu okolicznościowego to jest on udzielany zgodnie z planem urlopów ustalanym na podstawie wniosków urlopowych pracowników oraz z zapewnieniem normalnego toku pracy.
Zgodnie z przepisem zamieszczonym w Kodeksie Pracy, każdy pracownik, który chce otrzymać od pracodawcy prawo do urlopu okolicznościowego z okazji ślubu własnego dziecka powinien poinformować go wcześniej o tym zdarzeniu, jeżeli dana okoliczność bądź zdarzenie jest z góry zaplanowane oraz możliwe do przewidzenia. Niemniej, jeżeli z pewnych przyczyn zaistniała sytuacja, która to uniemożliwiła stawiennictwo w pracy w danym dniu, to pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności oraz przewidywanym okresie nie później, niż w drugim dniu trwania nieobecności w pracy. Zawiadomienia takiego może dokonać pracownik osobiście lub telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności na przykład sms – a czy e – maila.
Natomiast na mocy paragrafu czwartego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest zobowiązany do zwolnienia pracownika z pracy, jeżeli obowiązek taki jest przewidziany w kodeksie pracy czy odrębnych ustawach.
Za nieobecność w pracy związaną z wzięciem urlopu okolicznościowego na ślub dziecka pracownikowi należy się odpowiednie wynagrodzenie, takie jak za zwykły urlop wypoczynkowy.
Zgodnie z paragrafem 16 rozporządzenia Rady Ministrów i Polityki Socjalnej za czas nieobecności w pracy z powodu ślubu dziecka pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalane na podstawie zasad, które to odnoszą się do wynagrodzenia podczas urlopu, z takim wyjątkiem, że jeżeli składniki wynagrodzenia ustala się w wysokości przeciętnej za miesiąc, w którym nastąpiło zwolnienie, to wówczas stosuje się zasady wynikające z obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Wykonując takie obliczenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy pracodawca musi najpierw ustalić stawkę wynagrodzenia za urlop ze stałych składników, a następnie ze zmiennych składników wynagrodzenia.
Każdego z nas spotykają w życiu różne, często nieprzewidziane sytuacje, dlatego też warto znać przepisy kodeksu pracy dotyczące udzielania urlopu.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPraca w młodym wieku
Następny artykułZalety papy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here