Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje

Warto mieć świadomość, że inwestowanie na giełdzie nie musi być spekulacją, ponieważ inwestor może przyjąć strategię długoterminową. Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje? Jakie narzędzia wykorzystuje się w takim przypadku? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje polega na zakupie papierów wartościowych, których wartość ma wzrosnąć w długiej perspektywie. Inwestor nie zakłada konkretnego terminu, kiedy dokona zmian w swoim portfelu inwestycyjnym, ponieważ zgodnie z przyjętą strategią analizuje i modyfikuje jego zawartość raz na kilka miesięcy w oparciu o analizę fundamentalną. Długoterminowe inwestowanie w akcje pozwala również liczyć na wypłatę ewentualnych dywidend, które powiększają stopę zwrotu. Jest to strategia, która nie wymaga ciągłego śledzenia notowań giełdowych, a perspektywa inwestycyjna powinna być naprawdę odległa. Długoterminowe inwestowanie w akcje sprawdza się idealnie wtedy, gdy chcemy ulokować środki np. z myślą o przyszłej emeryturze, czy studiach dzieci.

Jak inwestować długoterminowo w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje pod względem zakupu papierów wartościowych wygląda w ten sam sposób co spekulacja, czyli wymaga posiadania rachunku maklerskiego. Najlepiej, gdy umożliwia on inwestowanie w jak najwięcej akcji notowanych na światowych giełdach, ponieważ znacząco zwiększa to możliwości inwestora. Aby uzyskać więcej informacji wystarczy otworzyć rachunek u brokera, który jest pośrednikiem między giełdą, a inwestorem. W niniejszym artykule przedstawione zostały kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze tego typu konta.

Długoterminowe inwestowanie w akcje – narzędzia

Jak już wspomniano podstawowym narzędziem wykorzystywanym przy strategii długoterminowej jest analiza fundamentalna. Skupia się ona na oszacowaniu, ile warte są w danym momencie akcje spółki, a co za tym idzie określeniu, czy ich wycena giełdowa jest zaniżona, czy zawyżona. Dzięki temu możliwe jest wytypowanie spółek, które są w obecnej chwili niedoszacowane, a co za tym idzie wartość ich akcji powinna rosnąć w długiej perspektywie. Analiza fundamentalna polega na zbadaniu fundamentów funkcjonowania spółki (struktury, finansów, planów inwestycyjnych, itp.) oraz danych makroekonomicznych w ujęciu całego rynku, czy danego sektora.

Podsumowując należy stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w akcje to strategia, która idealnie sprawdza się w przypadku inwestorów oczekujących zysków w długiej perspektywie. Wykorzystują ją z reguły osoby, które nie mają czasu, by śledzić na bieżąco notowania giełdowe, a co za tym idzie zajmować się inwestowaniem na pełen etat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here