Kiedy NIS2?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kiedy zostanie wprowadzony NIS2? To pytanie nurtuje wiele osób, zwłaszcza tych zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i bezpieczeństwem sieciowym. NIS2, czyli Druga Dyrektywa w sprawie Bezpieczeństwa Sieci i Systemów Informatycznych, ma na celu zapewnienie większej ochrony przed cyberatakami i zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu tematowi i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia NIS2.

Co to jest NIS2?

NIS2 to nowa dyrektywa Unii Europejskiej, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Pierwsza dyrektywa NIS została wprowadzona w 2016 roku i była pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia ochrony przed cyberatakami na szczeblu europejskim. NIS2 ma na celu ulepszenie i rozszerzenie zasad dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego, aby sprostać nowym wyzwaniom i zagrożeniom.

Cel NIS2

Głównym celem NIS2 jest zapewnienie większej ochrony przed cyberatakami i zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna obejmuje sektory takie jak energia, transport, bankowość, zdrowie i wiele innych, które są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa. Ataki na te sektory mogą mieć poważne konsekwencje dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. NIS2 ma na celu zwiększenie odporności tych sektorów na cyberzagrożenia.

Kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia NIS2?

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem NIS2. Dyrektywa ta jest w fazie projektu i wymaga jeszcze pewnych ustaleń i negocjacji. W związku z tym trudno jest dokładnie określić datę wprowadzenia NIS2. Jednakże, z uwagi na rosnące zagrożenia cybernetyczne i potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, można się spodziewać, że NIS2 zostanie wprowadzony w najbliższych latach.

Przeszkody i wyzwania

Wprowadzenie NIS2 nie jest łatwym zadaniem. Istnieje wiele przeszkód i wyzwań, które należy pokonać. Po pierwsze, konieczne jest uzgodnienie i harmonizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego w różnych krajach członkowskich UE. Każde państwo ma swoje własne przepisy i standardy, dlatego ważne jest znalezienie wspólnego mianownika i stworzenie spójnego systemu ochrony.

Po drugie, NIS2 musi uwzględniać rozwój technologiczny i nowe zagrożenia. Cyberprzestępcy stale doskonalą swoje metody ataków, dlatego NIS2 musi być elastyczny i dostosowywalny do zmieniającej się rzeczywistości. Konieczne jest również uwzględnienie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy Internet Rzeczy, które stwarzają nowe możliwości, ale także nowe zagrożenia.

Podsumowanie

Wprowadzenie NIS2 jest niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Choć trudno jest dokładnie określić datę wprowadzenia NIS2, można się spodziewać, że nastąpi to w najbliższych latach. Prace nad dyrektywą trwają, a głównym celem jest zapewnienie większej ochrony przed cyberatakami i zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej. NIS2 musi uwzględniać rozwój technologiczny i nowe zagrożenia, a także harmonizować przepisy w różnych krajach członkowskich UE. Wprowadzenie NIS2 jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych sieci i systemów informatycznych.

Zapraszamy do działania! Sprawdź informacje na temat Kiedy NIS2 na stronie: https://www.zieloni2004.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here