Delegacja pracowników

0
2392

Wyjazdy służbowe pracowników w dzisiejszych czasach są na porządku dziennym. Więcej informacji na temat delegacji znajdziemy w kodeksie pracy. Delegacja pracownika ma miejsce wtedy, gdy jest on wysłany w celach służbowych poza stałe miejsce lub miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy. O delegacji mowa jest wyłącznie wtedy, gdy została ona zlecona przez przełożonego. Celem delegacji jest wykonanie określonego zadania służbowego.

Co ciekawe, o tym, czy mowa jest o delegacji, decyduje charakterystyka pracy. Dla osoby pracującej w tak zwanym terenie, wyjazd służbowy na drugi koniec województwa na pewno nie będzie uznany za podróż służbową. Ten sam wyjazd okaże się jednak delegacją dla pracownika biurowego, który swoje obowiązki wykonuje ciągle w tym samym miejscu, czyli w swoim biurze. Kodeks pracy nie jest precyzyjny, jeśli chodzi maksymalny czas trwania delegacji. Wielu ekspertów uważa jednak, że okres trzech miesięcy należy uznać za maksymalny.

Każdemu pracownikowi wysłanemu w delegację na terenie kraju przysługują pewne prawa. Przysługują mu diety oraz zwrot kosztów przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz innych wydatków, które zostaną zaakceptowane przez pracodawcę. Na wszystkie wydatki pracownik powinien posiadać rachunki lub faktury. Dieta wynosi 30 złotych za dobę podróży. Pracownikowi nie zawsze przysługuje dieta. Nie otrzyma jej, jeśli podczas podróży służbowej zostaną mu zapewnione przynajmniej trzy posiłki.

Jeśli chodzi o zwrot kosztu transportu, to oczywiście ma on miejsce. To pracodawca zawsze określa, jakim środkiem transportu ma podróżować delegowany pracownik.

Delegacja pracownika powinna być zlecana pracownikowi pisemnie. Warto na tę okoliczność sporządzić stosowny dokument. Będzie on przydatny również dla przyszłych rozliczeń celów podatkowych. W dokumencie powinny się znaleźć podstawowe informacje o przedziale czasowym delegacji, terminie rozpoczęcia delegacji, miejscowości docelowej podróży. Wymieniony powinien też zostać cel delegacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here